Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri  almayı taahhüt ederiz.

TAKSİTLİ SATIŞIMIZ YOKTUR: Ürünü iade etmeniz halinde, bu satış sözleşmesi çerçevesinde size teslim edilmiş olan tüm ürünleri, 08503024790 numaralı danışma hattımızdan bilgi alarak belirtilen kargo ile hiçbir masraf ödemeden iade etmelisiniz. Bu sözleşme bir defalık satış karşılığıdır. Ürünleri Satıcıya iade etmeye hazır olmanız ve fakat Satıcının bunları sizin cayma ihbarınızı izleyen 20 gün içinde teslim almaması halinde, ürünleri hiçbir yükümlülük altına girmeden elinizde tutabilir veya başka bir şekilde tasarruf edebilirsiniz. Bu işlemi iptal etmek için, bu cayma ihbarını herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın Üyeye ya da Herbalife’a ulaştırın.

1. Satıcı, faturayı tüketiciye vermek/göndermek zorundadır.

2. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.

3. Satıcı, sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya iade edilmesinden veya yerine getirilmesinden, ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6, 6a, 7, 8, 9, 13, 14 ve 15. maddelerinde belirlenen hususlardan sorumludur.

4. Satıcı, müşterilerine yaptığı her bir satış için Satış Sözleşmesi Formu düzenlemek, bir nüshasını Herbalife’a ulaştırmak ve istendiğinde Herbalife’a temin etmek üzere söz konusu formların ikinci nüshasını satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdür. Üyenin bu yükümlülüğe uymaması halinde Herbalife’ın Herbalife Kurallarına göre gerekli ve uygun yaptırımları uygulama ve ayrıca uğradığı zararların tazminini Üyeden talep etme hakkı vardır.

HERBALIFE’IN İADE KURALLARI: Herbalife size, değiştirme veya tamamını geri ödeme seçeneklerini sunmaktadır. Ürünü teslim aldıktan sonra 30 gün içinde Üyenizden geri ödeme işleminin yapılmasını talep etmeniz ve ürünün kullanılmamış kısmını (kutusu ile birlikte) bu formun ön kısmında adı yazılı Üyeye göndermeniz yeterlidir. Herbalife iade kuralları, bu formda yer alan “14 Günlük Cayma Hakkı Bildirimi”ne bir ek niteliğindedir.

Müşteri kendisine cayma hakkı dahil sahip olduğu tüm hakların anlatıldığını, ürünlere ilişkin fiyat kataloglarının gösterildiğini ve satıcının açık adresinin bildirildiğini işbu sözleşme ile gayrıkabili rücu olarak beyan eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: İşbu Sözleşme’den doğacak şikayet ve itirazlar konusunda başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise kendisine görev verilen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ya da Ticaret Mahkemesi’ne başvurulabilir. 

Lider Beslenme Herbalife Official Member.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site Roneon güvenlik uygulamaları ve Google reCAPTCHA tarafından korunmaktadır.<br />Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları kabul edin.